Diskuse

Diskuse o hudebních stylech, kapelách, hudebních nástrojích, technice hry, aj.

Téma: APOSEPSIS

28.3.2010 12:47 [Fantomaaz]
APOSEPSIS - Kategorie Interpreti
APOSEPSIS, art/metal/punk/HC/alter/rockový hudební virus z Prahy/Písku/666-ajovic, se zrodil v šeru dávnověku (A.D. MMV) ve zvukové laboratoři v té době neznámého amatérského muzikopata Jana Hanáka.
Tomu se za bezesných nocí podařilo zkomponovat hudební mutagen s vysokou odolností proti běžně dostupným protilátkám jako jsou psychofarmaka, ucpávky do uší, čípky apod.
Z dochovaných historických pramenů víme, že brzy po svém objevu shromáždil tento průkopník na poli hudebních diagnóz kolem sebe koncilium složené z dalších muzikopatických odborníků - Petry Frankové, Samuela Hanáka, Petra Sýkory a Huberta Kořínka.
Po několika společných experimentech, uskutečněných tajně a bez ohledu na přísná pravidla karantény, pak v prostorách různých pražských hudebně-transfúzních stanic začalo toto biomuzikální sdružení provádět veřejné pokusy o hromadné rozšíření nového patogenu do okolního prostředí.
V odborném tisku se krátce nato objevily první zprávy o počátečním stadiu apodemie doposud neznámé hudební nákazy.
Tou dobou skupina osob prakticky již závislých na pravidelné dávce infekce založila pololegální muzikoterapeutickou společnost s názvem Fun-Club-Klan (Fu-C-K), která brzy po svém vzniku měla sehrát důležitou roli v progresi již zmíněné apodemie.
Tak se začala psát historie hudební infekce zvané APOSEPSIS…

web: www. aposepsis.com; www.bandzone.cz/aposepsis

Seznam příspěvků:

[0..1 / 1] Strana:  1 | Všechny | Poslední 
Pořadí:   Čas vložení    Uživatel 
[0..1 / 1] Strana:  1 | Všechny | Poslední